Loading...
basketball title

TABL

การแข่งขัน Thailand Amateur Basketball League By GSB” โซนภาคใต้ตอนบน

TBPL2019 by GSB โซนภาคใต้ตอนบน ณ สนามเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวันครศรีธรรมราช

โดยวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกและได้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจาก

คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรี เมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมกับ คุณจิรัญ รัตนวิริยะชัย กรรมการ บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จำกัด

ก่อนมีการแข่งขันต่อโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 ต.ค. นี้